แผนการจ่ายผลตอบแทนขายของไลฟ์เวนเทจ

การเปลี่ยนแปลงแผนการจ่ายผลตอบแทนขายของไลฟ์เวนเทจประเทศไทย ได้รับอนุมัติจากสำหนังานคุ้มครองผู้บริโภคประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ซึ่งการเปลี่ยนแปลวงครั้งนี้จะทำให้ธุรกิจของไลฟ์เวนเทจประเทศไทยเติบโตขึ้น

โบนัสทันใจ (Smart Start Bonus) เดิมเรียกว่า ฟาสต์สตาร์ทโบนัส

จากสถิติพบว่านักธุรกิจอิสระใหม่ที่ประสบผลสำเร็จได้รวดเร็ว เมื่อได้รับการสนับสนุนทางธุรกิจจากทำอัพไลน์ ดังนั้นเปอร์เซ็นต์ของคอมมิชชั่น (CV) ของผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ซื้อโดยลูกค้าหรือนักธุรกิจอิสระส่วนตัวจะจ่ายให้ไม่เพียงแต่นักธุรกิจที่แนะนนำตรงเท่านั้น แต่ยังจ่ายไปยังนักธุรกิจอิสระที่แนะนตรงขึ้นไปอีก 3 ระดับด้วย

นับจากนี้ขอให้มั่นใจว่าท่านจะได้รับค่าตอบแทนจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ การสนับสนุนและช่วยเหลือทีมงานให้ประสบผลสำเร็จดังที่ท่านได้ทุ่มเท

เงื่อนไขการจ่าย สมาร์ทสตาร์ทโบนัส (จ่ายผลตอบแทนรายสัปดาห์)

ต้องมีคะแนน 100 คะแนน (อย่างน้อยต้องมีคะแนนซื้อผลิตภัณฑ์ส่วนตัว 40 คะแนน)
ผู้แนะแนะตรงได้รับ 20% จากคะแนนซีวีของลูกค้าผู้บริโภค หรือนักธุรกิจอิสระใหม่ที่แนะนำส่วนตัว
ผู้แนะนำสายตรง ชั้นที่ 2ได้รับ 5% จากยอดพีวีของลูกค้าผู้บริโภค หรือนักธุรกิจอิสระใหม่ที่แนะนำส่วนตัว
ผู้แนะนำสายตรง ชั้นที่ 3ได้รับ 5% จากยอดพีวีของลูกค้าผู้บริโภค หรือนักธุรกิจอิสระใหม่ที่แนะนำส่วนตัว
ผู้แนะนำสายตรง ชั้นที่ 4ได้รับ 5% จากยอดพีวีของลูกค้าผู้บริโภค หรือนักธุรกิจอิสระใหม่ที่แนะนำส่วนตัว

*นักธุรกิจอิสระที่สมัครทำธุรกิจด้วยชุด โกลด์ หรือ แพลตตินั่ม จะได้รับเพิ่มอีก 5%

ลอนซ์โบนัสใหม่

โบนัสนี้จะมาทดแทน อินฟินิท ฟาสต์สตาร์ทโบนัสและ ฟาสต์สตาร์ทโบนัสพูล

นอกเหนือจากสมาร์ทสตาร์ทโบนัส แล้ว ยังมีโบนัสเพิ่มเติมหากลูกค้า / นักธุรกิจอิสระ สมัครทำธุรกิจด้วยชุดทำธูรกิจซิลเวอร์ โกลด์หรือแพลตตินัมซึ่ง เราเรียกว่าลอนซ์โบนัส (โบนัสพิเศษนี้จ่ายสำหรับการสร้างทีมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่ม)

ลอนซ์โบนัสนี้ได้ออกแบบมาเพื่อตอบแทนนักธุรกิจอิสระ (ตั้งแต่ Pro 3 ขึ้นไป) ตามผังสายงานตรง จากการแนะนำนักธุรกิจอิสระหรือผู้บริโภคใหม่ เพื่อเป็นการสร้างแรงให้อัพไลน์ทำการสนับสนุนทีมงานภายในองค์กร

เงื่อนไขการจ่าย ลอนซ์โบนัส (จ่ายผลตอบแทนรายสัปดาห์)

ผังการแนะนำขององค์กรตำแหน่งธุรกิจ*พีวีขั้นต่ำค่าคอมมิชชั่น
ชั้นที่ 1ตำแหน่งโปร 3 หรือสูงกว่าท่านต้องมี 100 พีวี (โดยมียอดซื้อส่วนตัวอย่างน้อย 40 พีวี)5% ของพีวี
ชั้นที่ 2ตำแหน่งโปร 4 หรือสูงกว่าท่านต้องมี 100 พีวี (โดยมียอดซื้อส่วนตัวอย่างน้อย 40 พีวี)4% ของพีวี
ชั้นที่ 3ตำแหน่งโปร 5 หรือสูงกว่าท่านต้องมี 100 พีวี (โดยมียอดซื้อส่วนตัวอย่างน้อย 40 พีวี)3% ของพีวี
ชั้นที่ 4ตำแหน่งโปร 6 หรือสูงกว่าท่านต้องมี 200 พีวี (โดยมียอดซื้อส่วนตัวอย่างน้อย 40 พีวี)1% ของพีวี
ชั้นที่ 5ตำแหน่งโปร 7 หรือสูงกว่าท่านต้องมี 200 พีวี (โดยมียอดซื้อส่วนตัวอย่างน้อย 40 พีวี)1% ของพีวี
ชั้นที่ 6ตำแหน่งโปร 8 หรือสูงกว่าท่านต้องมี 200 พีวี (โดยมียอดซื้อส่วนตัวอย่างน้อย 40 พีวี)1% ของพีวี

* Paid Rank is based on the previous month’s UniLevel Commissions Paid Rank

ยูนิเลเวล คอมมิชชั่น                      (จ่ายผลตอบแทนรายเดือน)

ที่ผ่านมาเราเรียกว่า รอยัลตี้ คอมมิชชั่น ซึ่งต่อนี้ไปเรารียกว่า ยูนิเลเวล คอมมิชชั่น โดยมีการปรับรายละเอียดสายงาน ตำแหน่งธุรกิจ โปร 2 โปร 5 และโปร 6

โบนัสบริหารสายงาน (จ่ายรายเดือน)

เพื่อให้สอดคล้องกับตลาดทั่วโลก โบนัสการบริหารสายงานจะจ่ายให้กับนักธุรกิจอิสระที่มีตำแหน่งทางธุรกิจ โปร 3 ขึ้นไป

วันไทม์แรงค์แอคชีฟg,omNโบนัส

เมื่อท่านมีคุณสมบัติครบถ้วน จนมีตำแหน่งทางธุรกิจเป็น Master Pro 10, Executive Master Pro 10 และ Presidential Master Pro 10 – คุณจะมีสิทธิ์ได้รับ ” วันไทม์แรงค์ แอคชีฟเมนท์โบนัส”

มาสเตอร์
3,000,000 บาท
แบ่งจ่าย 12 เดือน
เอคเซ็คคิวทีฟ
7,500,000 บาท
แบ่งจ่าย 24 เดือน
เพรสิเดนเชียล
15,000,000 บาท
แบ่งจ่าย 24 เดือน

อัตราการแปลงสกุลเงิน

ไลฟ์เวนเทจขอแจ้งการปรับอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน จาก 35 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐ เป็น 32 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ที่ thsupport@lifevantage.com หรือโทรศัพท์ติดต่อที่ 0-2018-1999 เรายินดีให้บริการท่านอย่างเต็มที่

¹รายได้จากการขายของนักธุรกิจอิสระที่เปิดเผยเป็นกำไรขั้นต้น ยังไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายทางธุรกิจอื่น ๆ และยังไม่ใช่รายได้ที่แท้จริง  นักธุรกิจอิสระจะได้รับผ่านแผนการจ่ายผลตอบแทนของ LifeVantage เท่านั้น รายได้ของนักธุรกิจอิสระแต่ละท่านจะขึ้นอยู่กับความขยัน ความทุ่มเท ความพยายามในการทำงานของแต่ละคนและสภาพตลาดในแต่ละพื้นที่  LifeVantage จะไม่รับประกันรายได้หรือความสำเร็จใดในตำแหน่งธุรกิจใดๆ ท่านสามารถดูรายได้เฉลี่ยต่อปีของแต่ละตำแหน่งธุรกิจอย่างละเอียดได้จากรายงานประจำปี